Svea hovrätt
2024-03-12
Mål nr T 4357-23

Tingsrätten beslutade att pappan skulle betala vissa belopp avseende retroaktivt och löpande underhåll för barnen.

Pappan yrkade att beloppen var felaktigt beräknade och för höga för hans ekonomiska förmåga. Hovrätten delar i huvudsak tingsrätten bedömningar. Till skillnad från tingsrätten att barnet som var under åtta år vid den retroaktiva perioden inte haft behov av medier utöver schablonen och inte heller av mobiltelefon.

Hovrätten ändrar vad tingsrätten har beslutat på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons