Hovrätten för Nedre Norrland
2023-08-08
Mål nr B 1863-22

Föräldrarna var överens om att den 9-årige pojken skulle följa med pappan för umgänge, men när pappan skulle hämta honom hos mamman ville han inte följa med. När mamman då bestämde att han skulle vara kvar hos henne tog pappan under protester och visst tumult tag i pojken, lyfte upp honom och bar ut honom till sin bil. Pojken ådrog sig blåmärken, rodnader och skrapsår och pappan åtalades för olaga tvång alternativt ofredande.

Pappan nekade och hävdade att han som förälder med umgängesrätt haft rätt att föra med sig pojken i bilen, och att hans handlande åtminstone skulle vara straffritt med stöd av principen om social adekvans.

Med hänvisning till att mamman ställt in umgänget förelåg det enligt tingsrätten därefter dock inte en situation där principen om social adekvans hade betydelse. Med hänvisning till att det inte var klarlagt hur pojkens skador uppstått, men att gärningen bedömdes ha varit ägnad att kränka hans frid på ett kännbart sätt, dömde tingsrätten pappan till 50 dagsböter för ofredande.

Hovrätten friade. Detta med utgångspunkt i vad som anses bevisat; att pappan burit pojken under armarna och placerat honom i bilen, och att situationen därmed inte varit sådan att den karakteriserats av hänsynslöshet. Hovrätten beaktar även att pappan är förälder till pojken och skulle hämta honom för umgänge, vilket inte heller har inneburit att agerandet varit ägnat att kränka pojkens frid på ett kännbart sätt.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons