Svea Hovrätt
2023-06-21
Mål nr T 3858-23

Genom tingsrättens dom fick mamman ensam vårdnad om dotter, knappt 11 år, som hela sitt liv bott med mamman och haft endast begränsad kontakt med pappan. Pappan yrkade att dottern skulle ha rätt till umgänge med honom.

Hovrätten konstaterar att tidigare försök till umgänge med umgängesstöd har avbrutits på grund av pappans beteende och även försök till umgänge via videosamtal har avbrutits. Det finns flera brottmålsdomar mot pappan för olaga hot, ofredande, överträdelse av kontaktförbud och misshandel. I närtid har han dödshotat dotterns morfar.

Hovrätten gör bedömningen att det finns hög risk för att mamman och hennes närstående kan komma att fara illa om ett umgänge fastställs. Ett umgänge skulle sannolikt leda till nya konfrontationer mellan parterna. Dottern har vidare gett tydligt uttryck för att hon inte vill träffa pappan. Sammantaget bedömer hovrätten att det bästa för dottern är att det inte regleras något umgänge. Pappans yrkande avslås.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons