Göta hovrätt

2017-04-28
Målnummer T 1790-16

I motsats till tingsrätten anser hovrätten att tre barn vars mamma bland annat använt våld i uppfostringssyfte, ska ha rätt till umgänge med mamman. Överinstansen konstaterar att en längre tid passerat sedan de aktuella händelserna, att mamman uppgett att hon ångrat att hon varit hårdhänt och att det inte skulle hända igen.

Mammans önskan om att umgänget ska äga rum i Bolivia, där hon numera bor, tillmötesgår domstolen dock inte. Det finns enligt hovrätten en risk för att mamman håller kvar barnen där, barnen känner oro för att åka dit och man kan inte heller helt bortse från mammans tidigare uppfostringsmetoder. Umgänget ska därför äga rum i Sverige.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons