Svea hovrätt
2024-05-05
Mål nr T 6277-23

I ett mål om vårdnad och umgänge beslutade tingsrätten att barnen stadigvarande skulle bo med pappan. Mamman yrkade att pappan skulle stå för en del av resekostnaderna i samband med barnens umgänge men pappan invände att han saknade ekonomisk förmåga att bidra till kostnaderna.

Parterna bor i Uppsala respektive Växjö. Han åberopade skriftlig bevisning för att styrka sitt påstående och hovrätten bedömer att utredningen visar att pappan saknar ekonomisk förmåga att bidra. Hovrätten fastställer tingsrättens dom i den överklagade delen.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons