Svea hovrätt
2024-01-31
Mål nr T 13213-23

Utredningen visar att pappan vid flera tillfällen har uppträtt hotfullt och aggressivt mot mamman, när barnen varit i närheten. Han har även på andra sätt agerat gränslöst och kränkande.

Det relativt omfattande umgänge som varit mellan barnen och pappan har däremot fungerat bra, utan omständigheter som skulle tyda på att barnen farit illa. Även om det finns skäl att ifrågasätta pappans lämplighet med beaktande av hans agerande mot mamman så bedömer hovrätten sammantaget att båda föräldrarna är lämpliga vårdnadshavare.

Hovrätten finner stöd för att parterna framöver kommer att kunna ta ansvar för barnen tillsammans och den gemensamma vårdnaden ska bestå. Trots att mamman och barnen har skyddad folkbokföring bedömer hovrätten att lämning/hämtning i samband med umgängen ska ske vid barnens förskola/skola, och på lov på den adress som mamman har medgett. Hovrätten ändrar tingsrättens dom i enlighet med domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons