Hovrätten för nedre Norrland
2024-01-15
Mål nr T 1003-23

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om barnet skulle vara fortsatt gemensam, att barnet skulle bo hos mamman och ha rätt till umgänge med pappan helger ojämna veckor. Det står klart att parterna inte har haft någon kontakt med varandra på mer än två år samt att mamman och barnet bor på skyddad adress på grund av mammans rädsla för pappan.

Till skillnad från tingsrätten finner hovrätten att det är barnets bästa att mamman får ensam vårdnad, då parterna saknar den typ av fungerande samarbete som krävs för gemensam vårdnad.

Mamman yrkade att umgänge endast skulle ske via video. Hovrätten konstaterar att barnet, fyra år, inte har träffat sin pappa på mer än två år och att det är förenligt med barnets bästa att hon får ett umgänge med pappan.

För att det ska kunna ske krävs närvaro av umgängesstöd med hänsyn till sekretesskyddet. Eftersom hovrätten saknar möjlighet att utvärdera umgänget saknas det i dagsläget förutsättningar att besluta om en eventuell upptrappning av umgänget. Hovrätten ändrar tingsrättens dom i enlighet med domslutet.

Källa:
JUNO

 

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons