Hovrätten för västra Sverige
2023-12-29
Mål nr T 4659-23

Sedan barnet var spädbarn har hon bott i familjehemmet och haft umgänge med sina biologiska föräldrar, mer regelbundet med mamman som hela tiden bott i Sverige.

Hovrätten konstaterar att det oreglerade umgänget som skett i närvaro av umgängesstöd har fungerat väl utifrån barnets behov. Det har också gett socialtjänsten möjligheter att anpassa umgänget utifrån barnets bästa. Med upphävande av tingsrättens dom beslutar hovrätten att umgänget ska vara fortsatt oreglerat. Det oreglerade umgänget ger även utrymme för att umgänget kan utökas på sikt om socialtjänsten bedömer det lämpligt.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons