Kammarrätten i Sundsvall
2023-04-23
Mål nr 512-23

Kvinnan begärde att få ta del av alla allmänna handlingar hos kommunen avseende sin familj. Kommunen beslutade bland annat att ur en elevakt lämna ut ett mejl i form av en utskriven skärmdump, där vissa uppgifter utlämnats.

Kvinnan överklagade och yrkade att få ta del av mejlet i originalform, för att kunna se den exakta formuleringen och dateringen av det.

Kommunen förklarade sitt agerande med att avsändaren till mejlet – socialtjänsten – hade skickat det via ett säkert system och valt att mottagaren enbart kunde svara, svara alla eller radera det. Innehållet hade därför kopierats in som en anteckning i elevakten, vilket var den handling som kvinnan fått ta del av.

Kammarrätten konstaterar att mejlet i sin helhet är en inkommen handling som förvaras hos kommunen, tillgängligt åtminstone i form av en skärmdump. Eftersom ingen sekretess gäller i förhållande till kvinnan ska det lämnas ut till henne.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons