Hovrätten för nedre Norrland
2023-03-31
Mål nr T 1887-22

Utredningen visar att parternas samarbete går åt rätt håll och att de kan kommunicera både per telefon och genom meddelanden. Mamman har också i närtid vänt sig till pappan för stöd avseende barnet, vilket föll väl ut. Hovrätten bedömer att vårdnaden ska vara fortsatt gemensam.

Det finns en missbrukshistorik hos båda föräldrarna vilket innebär en latent risk för barnet ifall någon av dem skulle få återfall. Mamman har uppvisat en längre tids drogfrihet, har ett bra nätverk, god kontakt med socialtjänsten och får enligt hovrätten anses ha en fullgod föräldraförmåga. Det finns enligt hovrätten vissa tveksamheter kring pappans drogfrihet, men hovrätten tar fasta på att mamman inte känt oro för sonen när han haft umgänge med pappan.

Sammantaget finner hovrätten att det är barnets bästa att han får bo kvar hos mamman och ha umgänge med pappan på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons