Hovrätten för nedre Norrland
2023-03-03
Mål nr T 775-22

I enlighet med parternas överenskommelse beslutade tingsrätten att parternas tre barn skulle bo växelvis med parterna.

Mamman överklagade och yrkade att det växelvisa boendet skulle justeras gällande dag, plats och tid för överlämningarna. Hon anförde att förskolan efter tingsrättens dom meddelat att den inte kan ta emot barnen för "nattis" på söndagar och med hennes arbetstider kunde hon inte ta emot barnen på söndagar.

Pappan invände att han på grund av sitt arbete behövde åka bort på söndagar och inte kunde lämna barnen på måndagar som mamman yrkat. Han anförde att han i kontakt med förskolan fått information om att anledningen till att barnen inte kunde lämnas där på söndagar var att mamman inte lämnat sitt arbetsschema till förskolan.

Hovrätten konstaterar att parterna vid tingsrätten var överens och tingsrätten bedömde att deras överenskommelse var till barnens bästa. Det har enligt hovrätten inte framkommit att överenskommelsen inte längre skulle vara till barnens bästa. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons