Hovrätten Övre Norrland
2020–09–08
Mål nr T 345-20

Trots att parternas samarbetssvårigheter har varit långvariga så gör hovrätten bedömningen att det finns goda förutsättningar för dem att förbättra samarbetet och det bästa för barnen är att vårdnaden om dem även fortsatt ska vara gemensam.

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att boendetiden hos respektive förälder bör vara en vecka istället för två veckor som skulle ställa högre krav på informationsutbyte. En sådan lång boendetid kan medföra svårigheter för barnen att upprätthålla kompisrelationer och aktiviteter i respektive boendemiljö. Med ändring av tingsrättens dom avseende boendet beslutar hovrätten att barnen ska bo växelvis, veckovis, hos parterna och vad parterna kommit överens om gällande lovumgänge bedöms vara barnens bästa.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons