Hovrätten för Övre Norrland
2020-06-29
Mål nr T 248-20

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnen och att de skulle ha rätt till umgänge med sin pappa enligt visst schema, men pappan överklagade.

Hovrätten bedömer att båda föräldrarna är lämpliga vårdnadshavare till barnen och att parternas samarbetssvårigheter inte kan anses vara så omfattande. Med ändring av tingsrättens dom beslutar hovrätten att vårdnaden om barnen ska vara gemensam.

Barnen har uttryckt vilja att bo lika mycket hos sina föräldrar men hovrätten menar att ett växelvis boende kräver ett särskilt gott samarbete mellan föräldrarna och att det i dagsläget inte finns förutsättningar för en sådan boendelösning. Det får enligt hovrätten anses vara barnens bästa att de förnärvarande stadigvarande bor hos mamman och har ett omfattande umgänge med pappan.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons