Hovrätten för västra Sverige
2024-05-27
Mål nr T 5126-23

Även om parterna ser olika på barnens behov i vissa hänseenden konstaterar hovrätten att det växelvisa boendet fungerar väl och att skolan inte märker av om det är "mammavecka" eller "pappavecka".

Sammantaget finner hovrätten att det är barnens bästa att de även fortsättningsvis bor växelvis hos föräldrarna men att det finns skäl att de under sommaren vistas en period om 14 dagar hos respektive förälder. Det finns också skäl att reglera boendet under jul och nyår på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons