JO
Dnr 10309-2021, 10353-2021

Justitieombudsmannen (JO) har i två beslut granskat hur polisen har agerat i samband med ingripanden som rörde barn. I båda fallen kritiserar JO polisen för att ha agerat utanför sitt uppdrag.

I det ena fallet hade en kvinnlig polis försökt att få en kvinna att acceptera att barnens pappa, som oinbjuden dykt upp vid hennes och barnens bostad, skulle få överlämna julklappar till barnen. Något som han sedan också fick. I det andra granskade ärendet hade poliserna kommit till en pappas bostad i anledning av misstanke om brott. Därifrån hade de sedan skjutsat ett barn hem till mamman.

Angående det första fallet uttalar JO att det inte ligger i polisens uppdrag att utreda eller medla mellan föräldrar i frågor om umgänge med barn. Det låg också utanför polisens uppdrag att köra pojken till mamman, så som skedde i det andra granskade ärendet. Poliserna skulle i stället ha kontaktat socialtjänsten och låtit den ta ställning till om någon åtgärd skulle vidtas.

JO framhåller att en polis i alla lägen ska agera sakligt och opartiskt och uppträda på ett sätt som inger förtroende samt vara särskilt uppmärksam på sitt uppträdande när det finns anledning att anta att det som motiverat ingripandet har sitt ursprung i en civilrättslig angelägenhet. En polis får inte uppträda på ett sätt som kan uppfattas som att han eller hon tar ställning för den ena parten.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons