JO
Dnr 3096-201

JO riktar nu allvarlig kritik mot kommunen för att en mamma och hennes dotters skyddade personuppgifter lämnats över i en handling mellan två nämnder.

Enligt JO är det mycket allvarligt att man från kommunens sida inte förstått att en sekretessprövning måste göras när uppgifter lämnas till en annan myndighet, det vill säga även en annan nämnd inom kommunen.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons