JO
Dnr 1915-2017

Socialnämnden i Höganäs anmäldes till JO eftersom man dröjt två månader med att meddela en pappa, som satt fängslad för brott mot mamman, att man på mammans initiativ inlett en utredning om placering av parets två barn. Han fick heller inte veta att barnen tillfälligt placerats i jourhem enligt socialtjänstlagen förrän en månad efteråt.

I ett yttrande anförde nämnden att man beslutat att inte informera pappan om utredningen eftersom både barnen och mamman hade skyddade personuppgifter och då mamman var orolig för hot. Nämnden ansåg att man brustit i handläggningen genom att inte informera pappan om placeringen förrän den var genomförd.

JO gör bedömningen att det bara är i vissa undantagssituationer som nämnden har rätt att välja att inte informera en vårdnadshavare om att man inlett en utredning enligt socialtjänstlagen. Det kan till exempel vara att vårdnadshavaren är misstänkt för övergrepp mot barnet eller att barnet själv inte vill det.

Att den andre vårdnadshavaren eller barnen har skyddade personuppgifter utgör dock inget sådant skäl varför JO riktar kritik mot nämnden i den delen. Nämnden hade heller ingen rätt att placera barnen i jourhem utan att ha tillfrågat pappan varför JO är kritisk mot handläggningen även i den delen.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons