Svea Hovrätt
2019-12-17
Mål T 11830-18

Efter att paret skiljts 2012 enades man om gemensam vårdnad och att de fyra barnen skulle bo hemma hos mamman.

Under 2017 inledde socialtjänsten en utredning angående sonen och pappan ansökte att han skulle ha sitt boende hemma hos honom. Socialsekreteraren och boendeutredaren ansåg att det var bättre att sonen bodde hos pappan eftersom mamman hade nedsatt hälsa men en oenig tingsrätt kom fram till att sonen skulle bo kvar hos mamman, där han bott under en längre tid och hade de flesta av sina vänner.

Hovrätten konstaterar att sonen är född och har bott sina första levnadsår i pappans bostad och gör bedömningen att han nu återknutit till flera av sina tidigare kamrater. Eftersom mamman på grund av sviktande hälsa dessutom har ett passivt förhållningssätt till bland annat sonens skolgång finner hovrätten, som dock är oenig, att pappan är en bättre boendeförälder.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons