Hovrätten Västra Götaland
2019-12-11
Mål T 3664-19

Parterna var överens om att vårdnaden om deras barn skulle vara gemensam men de var oense gällande barnets boende.

Vid en samlad bedömning anser hovrätten att det är bäst för barnet att bo tillsammans med mamman som bedöms ha större förmåga att reflektera över barnets behov. Hovrätten konstaterar att det är positivt att pappan nu har en egen lägenhet men därutöver har det inte framkommit att det skett någon förändring i positiv riktning. Hovrätten beslutar att överflyttningen av boendet ska ske efter viss upptrappning och därefter ska umgänget mellan barnet och pappan ske på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons