JO
Dnr 5607-2017

Det var fel av socialnämnden i Malmö att på begäran av en pappa som fått ensam vårdnad hämta två barn och placera dem i ett vårdhem, enligt Justitieombudsmannen, JO.

Pappans begäran om placering i vårdhem kunde endast verkställas om vårdnaden faktiskt hade flyttats över till honom, men i det aktuella fallet bodde barnen med mamman.

Om föräldrarna är oense måste frågan om verkställighet avgöras i domstol. JO framhåller att situationen inte var så akut att det var nödvändigt att flytta barnen omedelbart, utan att åtgärden var en följd av bristande kunskap om gällande regler.

Nämnden kritiseras för bristerna i handläggningen.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons