Svea hovrätt

2017-06-19
MålnummerT 6137-16

Oaktat föräldrarnas samarbetssvårigheter anser hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att dottern enligt pappans yrkande ska förordnas att bo växelvis hos föräldrarna. Med hänsyn till att föräldrarna endast bor hundratalet meter ifrån varandra, och att flickans egen vilja är att bo växelvis, anser hovrätten sammantaget, vilket också är i enlighet med vårdnadsutredningens förslag, att det bästa för flickan är växelvis boende.

Då flickan endast är nio år har hennes vilja endast beaktats i begränsad omfattning, men den stöds också av två vittnen som flickan har förtroende för. Domstolen väger också in att föräldrarna deltagit i Barn i fokus-samtal i familjerättens regi, vilket är en positiv indikation på potential för förbättrat samarbete.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons