Enligt föräldrabalken (7 kap. 7 § FB) kan föräldrar avtala om att underhållsbidrag för framtiden ska betalas med ett engångsbelopp eller för längre perioder än tre månader. Avtalet ska också godkännas av socialnämnden. Betyder det att avtalet löper över tre månader eller är beloppet för en period om tre månader eller längre?

Svar:

Underhållsbidrag ska i normalfallet betalas i förskott för kommande kalendermånad. Som ett undantag kan föräldrar avtala om ett engångsbelopp avseende ett framtida underhållsbidrag efter en tremånadersperiod. Avtalsperioden är alltså inte begränsad till tre månader.

Engångsbeloppet ska betalas in till nämnden som därefter köper en livränta åt barnet hos ett försäkringsbolag och livräntan ska också vara anpassad efter underhållsskyldigheten. Såvida inte avtalet hindrar det eller att nämnden finner att beloppet kan användas på något annat lämpligt sätt för barnets underhåll.

Det är mycket ovanligt att föräldrar ingår ett avtal om underhållsbidrag och socialnämnden ska också vara återhållsam när det gäller att godkänna avtalet. Men i sällsynta fall kan det vara bättre för barnet att få ett engångsbelopp när det är osäkert om den underhållsskyldige kommer att betala underhållsbidrag varje månad. Exempelvis när den föräldern ska bosätta sig utomlands på olika platser under en obestämd tid. Då kan det vara lämpligt att föräldern betalar ett engångsbelopp till barnet tills hon eller han blivit myndig eller slutat gymnasiet.
Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons