Vad gäller om den ene föräldern köper saker, körkortsutbildning, moped med mera utan att säga något till den andre föräldern och långt senare kommer med krav om pengar för diverse utlägg?

Svar:

Lagen reglerar inte denna frågeställning. En tvist, eller diskussion om hur inköp ska finansieras, får istället bedömas utifrån andra grunder. Förslagsvis utifrån föräldrabalkens regler om vårdnad, boende och underhållsskyldighet.

Vid gemensam vårdnad förutsätts föräldrar fatta viktiga och ingripande beslut gemensamt. Det bör också gälla för kostnader som till exempel moped, körkort och andra utlägg. Om den ena föräldern, utan samtycke från den andre föräldern, köper mopeden kan föräldern knappast kräva att den andre ska vara med och dela på kostnaden.

Vid växelvist boende ansvarar respektive förälder för vardagliga kostnader i samband med barnets boende under veckan. Underhållsbidrag brukar inte vara aktuellt vid växelvis boende såvida inte en förälder har en avsevärd högre inkomst än den andre. Övergripande och dyrare kostnader förväntas föräldrarna dela på enligt överenskommelse och ekonomisk förmåga. Inte heller här förefaller det rimligt att en förälder kan kräva att den andre ska dela på kostnader som man inte kommit överens om.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons