Mina barn 16 år och 18 år har bott hos mig större delen av sommaren när de jobbat och haft sommarlov. Sammanlagt tre respektive två månader. Om man delar det i hälften så är det 1½ månad och 1 månad som vi föräldrar är underhållsskyldiga var. Har frågat mitt ex om hon kan stå för matkostnaderna enligt Konsumentverkets beräkningar. Har bara fått undanflykter till svar och att hon satt in pengar till 16 åringen för att täcka hans lunchmat.

Vad är det som gäller vid växelvis boende och gemensam vårdnad?

Svar:

Ensam eller gemensam vårdnad har ingen betydelse när det gäller en förälders underhållsskyldighet. I det här fallet har för övrigt föräldrarna gemensam vårdnad enbart avseende 16-åringen eftersom 18-åringen blivit myndig. I hans/hennes fall kvarstår underhållsskyldigheten under (eventuellt) pågående gymnasiestudier, dock längst tills hon/han fyller 21 år.

Vid växelvis boende ansvarar varje förälder för bo- och levnadskostnader för sin period, oftast varannan vecka. Övergripande kostnader, till exempel lägervistelser och dyrare fritidsaktiviteter, förväntas föräldrarna dela på om man har jämförbara inkomster. I vissa fall, om en förälder har en väsentligt högre inkomst än den andre, har barnet rätt till standardtillägg.

I det här fallet har det växelvisa boendet tillfälligt upphört under sommaren och barnen har haft sitt boende hos pappan. Mamman ska följaktligen betala underhållsbidrag för barnens kostnader hos pappan när det gäller dessa månader.

Beträffande barnens matkostnader förefaller det rimligt att utgå från Konsumentverkets beräkningar för barn 10-17 år samt för vuxna personer (18-åringen). Tilläggas bör att verket också har beräkningar för vad en hemmavarande vuxen förväntas bidra med till hushållets kostnader, om den frågan skulle bli aktuell.

Om föräldrarna är överens kan de mycket väl dela på barnens levnadsomkostnader, istället för att göra en korrekt beräkning av underhållsbidraget.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons