Jag har barnen cirka 70-80 procent och jag får en del av barnbidraget för de dagar mamman har dem. Men hon hjälper inte till med de dagliga utgifterna eller betalar underhåll.

Vad ska jag göra i den här situationen?

Svar:

Utgår ifrån att du vill att mamman ska betala underhållsbidrag med avdrag för ett relativt omfattande umgänge.

En umgängesförälder ska betala underhållsbidrag till boföräldern efter sin ekonomiska förmåga och efter en särskild beräkning. På försäkringskassans hemsida finns en mall för detta. Läs mer

Ytterligare information om underhållsbidrag finns på denna hemsida, se Ämnen/Underhållsbidrag.

Om ni är oense om underhållsbidraget kan du och mamman kontakta socialtjänstens familjerätt och begära att få samarbetssamtal. Genom dessa samtal kan ni, förutom andra tvistefrågor som vårdnad, boende och umgänge, också ta upp frågan om barnets försörjning. Dock är det försäkringskassans uppgift att hjälpa till med att fastställa underhållsbidraget.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons