Vad exakt är det ett maximalt underhåll ska täcka för utgifter? Inklusive fullt barnbidrag.

Svar:

Svaret utgår ifrån att med underhåll menas underhållsbidrag och inte det statliga bidraget underhållsstöd. Det senare täcker endast delvis barnets kostnader.

Frågan är omöjlig att besvara eftersom varje underhållsbidrag ska beräknas individuellt efter det aktuella barnets behov beroende på ålder och levnadssituation. Det finns alltså ingen officiell sammanställning av kostnader som underhållsbidraget ska täcka.

Vid beräkning av underhållsbidrag utgår man ifrån schablonbelopp som motsvarar vad ett barn i viss ålder kostar. Från detta belopp görs avdrag för barnbidrag och eventuella arbetsinkomster som barnet kan ha, dock inte inkomst av feriearbete. Har barnet tillgångar tas också hänsyn till avkastning av kapital.

Barnet kan vidare ha rätt till ett så kallat standardtillägg. Det innebär att barnet ska ha rätt till samma standard som den förälder som är underhållsskyldig.

Med anledning av denna frågeställning publicerar Familjerätt på Nätet nedan en äldre beskrivning av vilka poster som ingår respektive inte ingår i underhållsbidraget.

Ta mig till den informationen

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons