Jag och min sambo lever ihop. Jag har fyra barn och han har två. Hans barn kommer varannan helg. Vi lever på min inkomst vilket är jobbigt. Han saknar inkomst. Är det då min skyldighet att betala för hans barn också? Eller ska mamman till barnen skicka med mat eller pengar?

Svar:

Svaret är, som så ofta med juridik, att saker och ting beror på. Som utgångspunkt, utan att veta mer om omständigheterna så mitt svar får tolkas med viss försiktighet, så gäller följande.

Du ansvarar inte för hans barn. Du svarar inte ens för honom som din sambo. Det hade varit annorlunda om ni hade varit gifta, då hade du ansvarat för honom (men inte säkert hans barn).

Barn ska försörjas av sina föräldrar, med delat ansvar efter förmåga. Att han saknar inkomst fråntar inte honom hans ansvar för sina barn. Ni kan därför troligtvis inte kräva att mamman skickar med mamman skickar med mat eller pengar, för hon har barnen huvuddelen av tiden. Att legalt kräva att hon betalar även för deras vistelse hos er, låter mycket långsökt.

Om ni vill att hon ska betala mer när barnen är hos er, är ni utelämnade till hennes goda vilja. Hoppas du är nöjd med svaret. Utan att veta mer om förutsättningarna i ert fall är det svårt att ge ett mer specifikt svar.

Prio Advokatbyrå

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons