Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Frågeställningarna speglar den allmänna begreppsförvirring som råder när det gäller föräldrars underhållsskyldighet. Närmare bestämt vad som är underhållsbidrag respektive underhållsstöd. Först därför en kort bakgrund om reglerna.

Ett barn har rätt till underhåll som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. En förälder som varaktigt bor tillsammans med sitt barn fullgör sin underhållsskyldighet genom att faktiskt ta hand om barnet och försörja det. En förälder som inte varaktigt bor med barnet fullgör sin skyldighet genom att betala underhållsbidrag. Den förälder som saknar ekonomisk förmåga är inte heller underhållsskyldig.

Om den som är underhållsskyldig inte betalar underhållsbidrag, eller betalar ett för lågt underhållsbidrag, kan boföräldern för barnets räkning ansöka om underhållsstöd hos FK.

I det här fallet kan man utgå ifrån att pappan helt eller delvis saknar ekonomisk förmåga att betala underhållsbidrag. Mamman har därför ansökt och fått underhållsstöd. Underhållsstöd är i likhet med barnbidrag ett statligt bidrag och det ska till en viss nivå kompensera barnet för uteblivet underhållsbidrag. Om underhållsstöd utgår kan i normalfallet inte den underhållsskyldige bidra till barnets fritidsaktiviteter eller andra kostnader. Utgångspunkten är som nämnts att den underhållsskyldige helt eller delvis saknar ekonomisk förmåga att betala underhållsbidrag.

Förr hade umgängesföräldern rätt att göra avdrag om barnet bor hos föräldern minst fem dagar i sträck eller om barnet sammantaget övernattat hos föräldern minst sex dagar under en kalendermånad. Avdraget var 1/40 per dag av det belopp som föräldern betalade till FK varje månad. Idag finns avdragsmöjligheten endast kvar vid underhållsbidrag.

Underhållsbidrag mellan föräldrar fastställs genom avtal eller dom. Man ansöker alltså inte om underhållsbidrag.

En make/maka eller sambo kan i vissa fall bli underhållsskyldig gentemot den andres barn, förutsatt att barnet varaktigt bor hos dem. I praktiken blir detta sällan eller aldrig aktuellt. Det förutsätter nämligen att underhållsstöd inte utgår.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons