Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Gemensam vårdnad förutsätter en samarbetsförmåga, och vilja, utöver det vanliga för att lösa alla uppkomna frågor som föräldrar inte är överens om. Lagstiftaren förväntar sig alltså att de efter en separation, eller skilsmässa, ska komma överens om alla viktiga frågor. Till exempel om barnets umgänge och val av förskola och skola.

Är föräldrar oense i dessa frågor, när man har gemensam vårdnad, kan ingen av dem bestämma ensidigt. Till exempel när det är dags för nattumgänge för ett litet barn. Med andra ord kan inte du säga nej till övernattning och pappan kan inte säga att så ska det vara.

I er situation är det viktigt att ni har en dialog där ni båda känner er delaktiga när ni fattar ett gemensamt beslut som ni båda kan leva med och som samtidigt är bra för barnet. Genom att prata om barnets förhållanden klargörs dessutom era respektive åsikter och vad som ska ske.

Är det konfliktfyllt mellan er kan ni behöva hjälp vid samtalen. Kanske finns det personer runt omkring er som ni båda har förtroende för på och som kan närvara och hjälpa till. Men om inte det är fallet bör du och pappan kontakta socialtjänsten, familjerätten, där barnet är folkbokfört för att få tider för samarbetssamtal. Som i bästa fall kan leda till en skriftlig överenskommelse eller ett skriftligt avtal som ni kan hålla er till.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons