Hur mycket ska vi involvera barnen och hur mycket ska de få säga vad de vill? Det kom en ny lagstiftning 2020 för att se till barnens rättigheter. Är det något som även påverkar synen på barnens rättigheter vid skilsmässa?

Om barnen har farit illa av skilsmässan, krävs det då av föräldrarna att de ska lyssna på barnen? Närmare bestämt att barnen får bo kvar där de är trygga och där de vuxit upp tillsammans med en förälder som har de bästa ekonomiska förutsättningarna?

Svar:

Barnkonventionen som tillkom 2020 reglerar i första hand vad samhället ska ta hänsyn till när föräldrar hamnat i en vårdnadstvist. Då ska myndigheter, domstolar och andra organisationer i första hand ta hänsyn till vad som är bäst för barn när beslut fattas.

Även föräldrar bör ha samma inställning när de bestämt sig för att flytta isär. Alltså att barnens bästa ska ha företräde så långt det är möjligt före föräldrarnas behov vid en skilsmässa/separation. Oftast handlar föräldrarnas planering då om boende och umgänge.

Frågan om barnens möjlighet att påverka sin situation blir egentligen aktuell långt före skilsmässan/separationen. Ofta går det en lång tid innan föräldrarna tar detta steg utan att barnen varit delaktiga i deras diskussion. Alltför ofta får barnen detta besked sent utan att ha en chans att förbereda sig på den kommande förändringen. Vilket innebär att barnen från en dag till en annan står inför att hantera flera smärtsamma konsekvenser.

Föräldrar som måste gå isär rekommenderas därför att på ett så tidigt stadium som möjligt och på ett lämpligt sätt informera barnen att de ska skiljas/separera. Därigenom kan barnen involveras tidigt i en takt och omfattning som är anpassad till deras ålder och mognad. Det är en rättighet som de kan kräva av sina föräldrar. Och föräldrarna får veta vad de bör tänka på när det gäller planeringen av barnens framtida boende och umgänge.

Barnen ska inte behöva genomgå förändringar i sitt vardagliga liv som kan undvikas, så långt det är möjligt ska de få vara kvar i sin invanda miljö. Till exempel att få behålla samma boende, förskola eller skola, kompisar och fritidsaktiviteter. Har en förälder större ekonomiska resurser behöver inte det betyda att den föräldern ska ta ett större ansvar för barnen. Det kan vara bättre för barnen att bo kvar hos en förälder med sämre ekonomiska förutsättningar.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons