Barnrättskommittén har identifierat fyra grundläggande principer i barnkonventionen.

De är:
barnets rätt till icke-diskriminering (artikel 2.1),
barnets bästa (artikel 3.1),
barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6)
samt barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade (artikel 12).

Principerna ska enligt kommittén vara vägledande vid tolkningen och tillämpningen av de övriga bestämmelserna i konventionen, men har också en självständig betydelse. För två av grundprinciperna, om barnets bästa (artikel 3.1) och om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade (artikel 12), har barnrättskommittén utarbetat särskilda allmänna kommentarer.

Källa:
SOU 2022:70 sid. 154

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons