Byte av offentligt biträde får enligt 5 § lagen om offentligt biträde, jämförd med 26 § rättshjälpslagen, ske efter särskilt tillstånd och bara om det finns särskilda skäl. Den som begär ett biträdesbyte måste visa att särskilda skäl finns.

Enligt förarbetena till rättshjälpslagen kan särskilda skäl för byte av offentligt biträde vara att det uppstått djupgående motsättningar mellan biträdet och den rättssökande. Sådana omständigheter är dock inte alltid tillräckliga för att byte ska medges. Skälen mot ett biträdesbyte väger också tyngre ju mer kostnaderna därigenom skulle öka.

En helhetsbedömning bör alltid göras av omständigheterna i det enskilda fallet (prop. 1996/97:9 s. 157 och 216).

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons