Annons

Boende

Nya vårdnadsregler 2006
Nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge.
Socialstyrelsen.
Läs mer

Sekretessmarkering
Sekretess gäller hos alla myndigheter om det av särskild anledning kan antas att den enskilde, eller någon närstående, kan lida skada eller men om uppgifter om personen lämnas ut.
Läs mer

Barnets folkbokföring I
Föräldrarna kan inte själva – t.ex. genom avtal om underhåll – bestämma var barnet ska vara folkbokfört.
Läs mer

Barnets folkbokföring II
Kritik har riktats mot den praxis som utvecklats och som innebär att ett barn ibland alltjämt skall vara folkbokfört på den fastighet där familjen bodde innan föräldrarna separerade.
Läs mer

Barnets bosättning
Barn under 18 år ska därför folkbokföras enligt samma regler som gäller för vuxna, med undantag för en specialregel för nyfödda.
Läs mer 

Flyttningsanmälan
För barn under 18 år ska en flyttningsanmälan göras av barnets vårdnadshavare. 
 
Var ska barnet bo?
Hur ska barnet få tillgång till bägge sina föräldrar när de inte bor tillsammans?
Läs mer

Umgänge och växelvist boende
Barn upp till tre år bör i princip bo på ett ställe och sedan träffa den förälder de inte bor med på dagtid. Om umgänget innebär boende hos umgängesföräldern bör det vara under en eller två nätter, till exempel en helg.
Läs mer

Är växelvis boende bra eller dåligt för barnet?
Växelvis boende är ett sätt för föräldrar att fortsätta ta gemensamt ansvar för barnet efter en separation. Om föräldrarna har förmåga att samarbeta, kan växelvis boende vara ett bra sätt att ge barnet möjlighet till en god och nära kontakt med båda sina föräldrar. 
 
Förekomsten av dubbla förskoleplatser för ett barn
Ett tecken på att växelvis boende och ett uppdelat omsorgsansvar mellan särlevande föräldrar är också att det finns växelvis boende barn som har plats i två olika förskolor. Det är ett barns hemkommun som ansvarar för plats och utbildning i förskola och fritidshem. 
 
Växelvist boende
Flera artiklar som behandlar frågan om växelvis boende ur olika aspekter.
Läs mer

Rättsläget avseende skolskjuts vid växelvis boende
Sammanfattning av praxis 2003.
Läs mer

Sök

Om Socfamratt.se

Familjerätt på nätet är en privat webbplats som har som syfte att sprida information och kunskap om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Frågor? Kontakta oss här.

Annons