Vad gäller beträffande resor och växelvis boende

Jag och mamman bor 80 mil från varandra och vår son bor en månad lika mycket hos oss båda, en månad hos mig och en månad hos henne.

Ska mitt ex betala för umgängesresorna? Eller ska vi dela på dem? Vilka regler gäller?

Svar:

Om er son bor lika mycket hos er båda, det vill säga 50/50, då har han ett växelvist boende. Umgängesresor uppstår bara i de fall ett barnet har ett huvudsakligt boende hos en förälder. Vid växelvist boende är därför ingen av er skyldg att bidra till hans resor mellan de olika orterna.

Du och mamman förväntas i samförstånd fördela resekostnaderna. Det kan då vara rimligt att den av er som har störst ekonomiskt överskott betalar en större andel.