Annons

Vad gäller beträffande resor och växelvis boende

Jag och mamman bor 80 mil från varandra och vår son bor en månad lika mycket hos oss båda, en månad hos mig och en månad hos henne.

Ska mitt ex betala för umgängesresorna? Eller ska vi dela på dem? Vilka regler gäller?

Svar:

Om er son bor lika mycket hos er båda, det vill säga 50/50, då har han ett växelvist boende. Umgängesresor uppstår bara i de fall ett barnet har ett huvudsakligt boende hos en förälder. Vid växelvist boende är därför ingen av er skyldg att bidra till hans resor mellan de olika orterna.

Du och mamman förväntas i samförstånd fördela resekostnaderna. Det kan då vara rimligt att den av er som har störst ekonomiskt överskott betalar en större andel.

Familjerätt på nätet - Här finns allmän information om föräldrabalkens och socialtjänstlagens bestämmelser om adoption, faderskap, vårdnad, ny vårdnadshavare och andra ärenden som handläggs av socialtjänstens familjerätt.  

Familjerätt på nätet är en privat webbplats som har som syfte att sprida information och kunskap om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Nya Socfamratt.se

Vi har uppdaterat Socfamratt.se för att göra det enklare för dig som användare att hitta informationen du behöver och vi har även förbättrat vår betaltjänst PLUS genom bättre tjänster för dig som loggar in. Läs mer om PLUS och testa i 10 dagar eller bli medlem för 1 år här

Om det är något du saknar eller har andra funderingar, tveka inte att kontakta oss här.

Veckans Fråga

Har jag förlorat mina rättigheter när det gäller umgänge?

Jag har en dotter på fem år som jag inte har haft någon kontakt med på närmare 3,5 år. Mamman har ensam vård och har alltid nekat umgänge sedan hon träffade en ny. Jag har själv inte heller försökt att skaffa en närmare kontakt med min dotter men känner nu att jag vill bli en del av hennes liv. Idag ångrar jag mig otroligt mycket att jag inte tagit tag i detta tidigare eller att jag funnits där som en riktig pappa.

Så som jag känner mitt ex kommer hon aldrig gå med på umgänge. Vad har jag för rättigheter eller har jag förlorat dem då jag i tidigare skede avböjt att träffa min dotter när mamman väl velat/gått med på det. Vad kan jag göra?

Svar:

Läs mer...

Familjerätt på nätet plus

Betaltjänsten Familjerätt på nätet PLUS vänder sig till dig som arbetar med familjerättsliga frågor eller som vill veta mer om socialtjänstens familjerätt. Till exempel om du är socionom, jurist, utbildare eller är intresserad av någon annan anledning.

Via internet får du tillgång till den information och vägledning som vanligen finns i handböcker och pärmar på kontoret. Du kan alltså flexibelt jobba på kontoret, i hemmet eller på resa.

plus ger dig tillgång till

  • Beskrivningar av viktiga moment i handläggningen
  • JO uttalanden
  • Handböcker och annan vägledning
  • Lagar och förordningar
  • Förarbeten
  • Rättsfall
  • Uppsatser
  • Plus mycket annat
Läs mer om Plus

Ny bok om familjerätt

Bok - Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten

Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten riktar sig till dem som vill få en översiktlig beskrivning av socialtjänstens uppgifter och handläggning; den är således ingen handbok för hur uppgifterna ska utföras.

Boken kan användas i utbildningen av blivande socionomer, jurister och socialpsykologer. Men även andra yrkesgrupper, som samverkar med socialtjänsten, kan genom boken få en ökad kännedom om socialtjänstens familjerättsliga arbete.

Den här boken är en utveckling av Socialtjänstens familjerätt, som utkom 2009. Mycket har hänt sedan dess. Boken har därför omarbetats och blivit utförligare; kapitel har tillkommit och andra har tagits bort. Det är orsaken till den nya titeln – Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten.

Författare: Tomas Törnqvist

Beställ boken på Norsteds Juridik

Sök

Om Socfamratt.se

Familjerätt på nätet är en privat webbplats som har som syfte att sprida information och kunskap om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Frågor? Kontakta oss här.

Annons