VÄLKOMMEN
 
NYHET
Ny bok om familjerätt
Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten - en översikt över ärenden, bestämmelser och handläggning, finns nu ute i handeln. Se även banner till höger.

Familjerätt på nätet - den publika sidan 
Här finns allmän informtion om föräldrabalkens och socialtjänstlagens bestämmelser om adoption, faderskap, vårdnad, ny vårdnadshavare och andra ärenden som handläggs av socialtjänstens familjerätt. 

OBS! Hemsidan är inte en myndighet
Vill du få kontakt med en handläggare i frågor om faderskap, vårdnad med mera?
Kontakta då socialtjänsten (familjerätten) där ditt barn bor.

Här hittar du alla nyheter på hemsidan.  
 

Familjerätt på nätet Extra - en betaltjänst   
Blir du användare öppnas en omfattande länksamling i den övre bruna ramen under loggan. 
Där får du tillgång till fördjupad information om handläggning, JO uttalanden, lagar och förarbeten mm. 
 
Varför inte prova en månad innan du bestämmer dig?

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare

FamiljerättsTjänster
Konsulttjänster avseende medling, umgängesstöd och utbildning.